Steunfonds

Wenst u onze werking te steunen?
 

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer:       BE10 0000 0000 0404 
van de Koning Boudewijnstichting met vermelding:  “Koninklijke Villa Oostende 197/0290/00004"

Giften die gestort worden krijgen vanaf € 40 automatisch een fiscaal attest toegestuurd.

Het Steunfonds, voluit Steunfonds voor Oncologische Revalidatie Koninklijke Villa Oostende vzw, is een Belgisch steunfonds, vanuit het Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie ontstaan in 2007.

Het Steunfonds neemt initiatieven om het lot van mensen met kanker en hun omgeving te verbeteren. Door te kiezen voor het totaalconcept van de Koninklijke Villa ondersteunt ze mensen met kanker in hun genezings- en herstelproces door een combinatie van medische en psychologische hulp, fysieke trainingen en individuele therapieën aan te bieden, onder wetenschappelijke begeleiding en dat ongeacht hun financiële mogelijkheden.

Het Steunfonds heeft tot doel middelen te verzamelen via fundraising, giften, legaten, organisatie van activiteiten en deze middelen toe te wijzen aan specifieke activiteiten die aanvullend zijn bij de medische opdracht die uitgaat van het BZIO.

Het Steunfonds wil daarbij focussen op vier specifieke doelstellingen:

  • Psychologische ondersteuning voor mensen met kanker en hun omgeving
  • Voedingsbegeleiding met dieetadvies op maat binnen het totaalconcept
  • Well-being begeleiding van de patient ter verbetering van de kwaliteit van het leven en ter versnelling van de sociale herintegratie
  • Wetenschappelijke opvolging van de resultaten van het totaalconcept

Het VZW Steunfonds voor het Oncologisch Revalidatiecentrum Koninklijke Villa heeft als Voorzitter Minister van Staat, Johan Vande Lanotte.