Rolstoelaanvraag

Als u een rolstoel nodig hebt om uw revalidatie verder te zetten, kunt u daarvoor een tegemoetkoming krijgen van het ziekenfonds. Onze sociale dienst helpt u graag met de aanvraag. 

Aanvraag rolstoel

Medisch dossier

Voor de aanvraag van een rolstoel moet u allereerst een afspraak maken bij een revalidatiearts. Die zal een medisch verslag opstellen, waarin uw aandoening wordt omschreven. Dit dossier brengt u mee naar de sociale dienst.

Tegemoetkoming VAPH

Als een tegemoetkoming van het ziekenfonds niet volstaat voor de aankoop van een rolstoel, kunt u een bijkomende aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ook daarmee helpt onze sociale dienst u graag verder. Bij het VAPH kunt u trouwens ook terecht voor een tegemoetkoming bij het herstel of het onderhoud van uw rolstoel.