Instructie voor familie

Revalidatiecentrum

24 maart

Vanaf 2 juni zal mits de nodige voorzorgsmaatregelen een minimale bezoekregeling (volgens de opgelegde richtlijnen van de overheid) mogelijk zijn binnen ons revalidatieziekenhuis en woonzorgcentrum.

Wij vragen om onderstaande richtlijnen strikt na te leven:

 • Bezoek zal voorlopig 1 maal per week mogelijk zijn , voor een half uur op vastgestelde dagen.
 • Het gaat om één bezoeker en dit dient steeds dezelfde bezoeker te zijn
 • Geen bezoekers < 18 jaar
 • Bezoekers mogen de 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen COVID gerelateerde klachten hebben gehad en ondertekenen een Informed Consent waarin ze dit op eer verklaren
 • De afdelingsarts beslist of bezoek al dan niet wordt toegelaten bij patiënten waar er twijfel heerst of bezoek op een veilige manier kan.
 • Patiënten met cognitieve beperkingen die de voorzorgsmaatregelen mogelijk niet zullen volgen, kunnen geen bezoek ontvangen
 • Bezoek is mogelijk OP AFSPRAAK in de namiddag tussen 14u00 en 18u00 (rekening houdend met de therapie uren van de patiënten in het revalidatieziekenhuis)
 • Bezoeker draagt verplicht een mondmasker en voorziet deze zelf
 • Elkaar aanraken is NIET toegelaten
 • Er kan NIETS afgegeven worden aan de patiënt/bewoner op het moment van bezoek (hier gelden nog steeds dezelfde afspraken als voorheen : waspaketten, bloemen , … worden afgegeven aan de medewerker ter hoogte van de ingang)
 • Uiteraard wordt geen bezoek toegestaan bij een patiënt of bewoner die COVID gerelateerde symptomen heeft en/of in isolatie verblijft.

De bezoekers worden tijdens de  week van 26 mei  gecontacteerd vanuit het ziekenhuis of WZC om mede te delen wanneer een eerste bezoek kan plaatsvinden.

Verdere afspraken naar dag en uur worden opgemaakt en bevestigd met/door de revacoach (of vervanger) voor het revalidatieziekenhuis en door de verpleegkundige coördinator van het woonzorgcentrum.

WIJ KUNNEN GEEN VERSE VOEDINGSMIDDELEN AANVAARDEN (conform haccp wetgeving)

Ondanks wij begrijpen dat familie/vrienden van onze patiënten/bewoners uit bezorgdheid verse voedingswaren afgeven aan de deur van onze organisatie moeten wij helaas melden dat dergelijke voedingsmiddelen niet worden aanvaard. Wij zijn immers verplicht om alle aangeleverde goederen 24 uur in isolatie te plaatsen vooraleer deze te laten openen door de patiënt/bewoner.  Dank bij voorbaat om hiermee rekening te houden.

Instructies voor de familie in kader van wassen van kledij van patiënten en bewoners

 • de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
 • wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°),
 • de was bij voorkeur in de droogkast drogen,
 • de propere was opbergen in een propere plastiek zak, en vervolgens in een tweede propere zak verpakken,
 • de plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken,
 • pas steeds handhygiëne toe.