Nieuwjaarsreceptie WZC

Woonzorgcentrum

07 januari

’s Morgens  stonden er reeds vrijwilligers paraat om te helpen met de voorbereidingen van de receptie. Tafels en stoelen werden in de gang en leefruimte gezet en versierd. Om 14u30 begon het feest. Er waren ongeveer 135  mensen, iedereen werd voorzien van een drankje en verscheidene gebakjes.  Er heerste een aangename sfeer. Rond 16u15 sloten we het feestje af.