14 oktober

BZIO werkt voor de 4de  maal mee aan de week van NAH die doorgaat van 14 tot 20 oktober.  

BZIO organiseert samen met SYNAPS 2.0 , SIG en de NAH liga verschillende activiteiten zoals:

NAH café op 15/10 voor gebruikers, familieleden en professionelen, thema ‘levenslang leren’
Samenspraak op 17/10 voor mantelzorgers, thema ‘zorgen voor jezelf als mantelzorger’

BZIO daagt je tijdens de week van NAH uit ….  ‘Met expeditie NAH’.  Voor bezoekers, familie, patiënten en personeel wordt een parcours voorzien.   

BZIO is één van de organiserende partners van:

  • Feest van ontmoetingskansen ‘Let’s Party’  op  18/10  
  • Intervisie+  op 18/10  voor professionelen  met 6 Thematafels : na een korte inleiding over het gekozen thema volgt een uitgebreid intervisiemoment.