CARA

Wat is het CARA?

U hebt een medische aandoening waardoor uw een veilige deelname aan het verkeer in het gedrang komt? Dan evalueert het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA) met een multidisciplinair team van artsen, psychologen en rij-experten de voorwaarden en beperkingen van uw rijbewijs, en de eventuele aanpassingen aan uw voertuig.

BZIO is één van de externe keuringsplaatsen van het CARA.