Inspanningstest voor sporters

Na een eerste afspraak bij de revalidatiearts kunnen volgende tests uitgevoerd worden:

  • bepaling aerobe/anaerobe drempel 
  • meting van melkzuurgehalte in bloed tijdens inspanningstest
  • met bepaling van de VO2 max tijdens inspanningstest

Patiënten moeten jonger zijn dan 35 jaar en vrij van hartklachten of indien ouder dan 35 jaar, moet er eerst een inspanningstest plaatsvinden bij een cardioloog.