Oncologische revalidatie

Koninklijke Villa biedt kankerpatiënten de kans om samen met lotgenoten te revalideren. Met een gespecialiseerd zorgprogramma oncologie voelt u zich emotioneel en lichamelijk weer sterker.

Zorgprogramma oncologie

Oncologische revalidatie

Patiënten worden ingeschakeld in een multidisciplinair revalidatieprogramma bestaande uit kinesitherapie, ergotherapie, psychosociale begeleiding en opvolging door revalidatiearts, cardioloog, diëtist en psycholoog, met als doel het bekomen van een zo’n groot mogelijke zelfredzaamheid om familiale, sociale en professionele re-integratie mogelijk te maken.

Uw doelen centraal

Onze revalidatie gaat door in een aparte locatie van het ziekenhuis in een uniek en rustgevend kader. De concrete invulling van een het beweeg- en zorgprogramma oncologie wordt bepaald door de individuele doelen en wensen van de cliënt. Mogelijke trainingsdoelen zijn:

  • ontwikkelen en onderhouden van een actieve levensstijl;
  • vergroten van het maximale aerobe uithoudingsvermogen;
  • vergroten van de kracht van lokale spiergroepen en het spieruithoudingsvermogen;
  • verbeteren van de lichaamssamenstelling
  • verbeteren van coördinatie en balans
  • verbeteren van de uitvoering van functionele handelingen

Frequentie van de therapie

Ambulante patiënten van het zorgprogramma oncologie komen in de acute fase 2 maal per week oefenen en dit gedurende 32 sessies. Daarna schuiven ze door naar de chronische groep à ratio van 1 maal per week tot aan 48 sessies. Een nieuwe reeks kan worden voorzien bij patiënten met een recidief.

Voor patiënten in de post diagnostische  –  curatieve behandeling wordt de frequentie aangepast naar mogelijkheden van de patiënt.

Opnieuw leren ontspannen

Tijdens het zorgprogramma oncologie krijgt u ook de kans om opnieuw te genieten en uw zorgen of angsten te vergeten. U leert weer tijd nemen voor uzelf. Een waaier aan aanvullende wellbeing-activiteiten helpt u daarbij. Om optimaal gebruik te maken van alle faciliteiten kunt u het zorgprogramma ook combineren met een verblijf in de Koninklijke Villa. Bekijk onze kamertypes.

Praktische informatie

Betaling

De oncologische revalidatie wordt gefactureerd via een ziekenhuisfactuur op basis van de geldende nomenclatuur in derde betalersysteem.

Aanvang revalidatie

Voor de aanvang van het zorgprogramma oncologie moet u eerst op consultatie gaan bij een van onze revalidatieartsen. U kunt telefonisch een afspraak maken op 059 80 45 19. Meld u voor uw afspraak eerst aan bij de receptie met uw identiteitskaart en medisch dossier.