Steun onze werking

WIlt u de Koninklijke Villa steunen en zo personen met een chronische ziekte of andere lichamelijke klachten de rust en ontspanning bieden die ze zo verdienen? Dan kunt u altijd een gift doen aan ons Steunfonds.

Doe een gift

Uw giften zijn welkom op rekeningnummer: BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting, met vermelding van “Koninklijke Villa Oostende 197/0290/00004".

Als u een gift stort van € 40 of meer, krijgt u automatisch een fiscaal attest toegestuurd.

Het Steunfonds voor Oncologische Revalidatie

Het Steunfonds, voluit Steunfonds voor Oncologische Revalidatie Koninklijke Villa Oostende vzw, is een Belgisch steunfonds dat in 2007 is ontstaan vanuit het Belgisch Zee Instituut voor Orthopedie. Voorzitter is Minister van Staat, Johan Vande Lanotte.

Het Steunfonds neemt initiatieven om het lot van mensen met kanker en hun omgeving te verbeteren. In de Koninklijke Villa ondersteunen we mensen met kanker in hun genezings- en herstelproces door een combinatie van medische en psychologische hulp, fysieke trainingen en individuele therapieën aan te bieden. Dit gebeurt onder wetenschappelijke begeleiding en ongeacht de financiële mogelijkheden.

Het Steunfonds verzamelt middelen via fundraising, giften, legaten en de organisatie van activiteiten. Deze middelen gebruiken we om activiteiten te organiseren die de medische opdracht van het BZIO aanvullen.

Het Steunfonds focust daarbij op 4 specifieke doelstellingen:

  • Psychologische ondersteuning voor mensen met kanker én hun omgeving
  • Voedingsbegeleiding met dieetadvies op maat binnen het totaalconcept
  • Wellbeing-begeleiding van patiënten voor een betere kwaliteit van het leven en snellere sociale herintegratie
  • Wetenschappelijke opvolging van de resultaten van het totaalconcept