Mayrkuur

Een reinigingskuur gebaseerd op de inzichten van Dr. F.X. Mayr optimaliseert snel, krachtig en toch eenvoudig onze gezondheid naar lichaam, ziel en geest.

Vasten bestaat in vele culturen en religies als middel om tot dieper inzicht en heling te komen. Terecht wordt vasten ‘de keizerlijke weg tot genezing’ genoemd. Door een periode van vasten kunnen veel fysieke ongemakken worden genezen. Het helpt bovendien intens tegen mentale, emotionele en psychische overbelasting zoals burn-out en depressies.

Gedurende een week, van zaterdagmorgen tot zaterdagmiddag van de week daaropvolgend, verblijven de kuurgasten samen in een hotel aan zee. De dagelijkse behandelingen door artsen en kinesisten worden afgewisseld met voordrachten en momenten van bezinning. Deelnemers krijgen eenvoudige adviezen onderwezen, die ook later thuis succesvol toegepast kunnen worden zowel als preventie van allerhande ziekten als voor de behandeling ervan. In enkele luttele weken tijd bereikt men aldus weer een optimaal energie-peil omdat we weer helemaal gerevitaliseerd zijn.

Steeds meer mensen zien in dat er enorme nood is aan verinnerlijking als oplossing voor de steeds toenemende stress en de opgedreven jachtigheid in onze samenleving. Het inbouwen van onthaasting en momenten van rust in ons dagelijks leven is dan ook bijzonder noodzakelijk om in de drukte ons evenwicht te hervinden en dit ook te bewaren. De rust en de soberheid van de herbronningsweek aan zee, brengt ieder tot innerlijke rust en vrede.

Meer informatie op mayrkuren.be