Auditverslagen

Revalidatieziekenhuis IMBO krijgt goed rapport van de Vlaamse Overheid

Op maandag 28 november en vrijdag 2 december 2016 heeft het visitatieteam van de Vlaamse Overheid ons ziekenhuis geïnspecteerd. Deze inspecties zijn gebaseerd op een eisenkader dat naast juridisch geldende erkenningsnormen ook internationaal gevalideerde guidelines en standaarden bevat die voldoende gedragen zijn door professionals en haalbaar zijn voor de ziekenhuizen. Het systeemtoezicht heeft tot doel te beoordelen of systemen en mechanismen in de zorgorganisatie voldoende garanties bieden op het leveren van een continue kwaliteitsvolle zorg.

Auditverslag 2016 (295.27Kb) Auditverslag 2010 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (209.61Kb)