Kwaliteitsmetingen

BZIO streeft als lerende organisatie naar een continu verbeteren van de  kwaliteit en patiëntveiligheid van de revalidatiezorg en haar processen. Er wordt van elke medewerker verwacht zijn/ haar verantwoordelijkheid hierin te nemen en  de nodige initiatieven te nemen om de kwaliteit en patiëntveiligheid continu in vraag te stellen.

Naast onze kernwaarden wil BZIO een veilige omgeving bieden en kwaliteit leveren aan elke unieke patiënt.

Om een zicht te krijgen op de resultaten van de kwaliteit van de zorg neemt BZIO deel aan de kwaliteitsmetingen van het Vlaams Indicatorenproject  of afgekort VIP². In dat project zijn er een aantal "kwaliteitsindicatoren" afgebakend. Met zo'n indicator kan een ziekenhuis een welbepaald onderdeel van zijn kwaliteit meten en uitdrukken in een cijfer. Op die manier is ook een vergelijking met de resultaten van andere ziekenhuizen mogelijk en kunnen de ziekenhuizen zelf ook hun kwaliteit op allerlei vlakken meten en verbeteren.   

BZIO Volgt o.a. volgende kwaliteitsindicatoren op volgens de afspraken gemaakt binnen  VIP².   

  • patiëntidentificatie
  • handhygiëne
  • medicatieveiligheid
  • ervaringen van patiënten (Vlaamse Patiëntenpeiling)
  • patiëntgerichtheid ziekenhuiswebsite

Binnen BZIO wordt de lat zeer hoog gelegd op vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid.