Verbeteracties

BZIO levert voortdurend inspanningen om te streven naar een optimale kwaliteit.  Om deze kwaliteitsgaranties ook effectief te kunnen waarmaken, worden heel wat initiatieven genomen om de kwaliteit van zorg en behandeling voor de patiënt continu te verbeteren. Alle verbeteracties worden in BZIO genoteerd en gedocumenteerd in het “Verbeterjournaal”.

Enkele voorbeelden van in 2019 gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen zijn:

  • Implementatie van ISSBAR methode om communicatie tussen artsen en teamleden op een meer structurele en veilige wijze te laten verlopen
  • Opstart reanimatiesimulaties onder begeleiding van reanimatieteam BZIO om medewerkers beter voor te bereiden op levensbedreigende situaties
  • Noodkoffers werden op centrale plaatsen in de organisatie geplaatst en zijn duidelijk visueel te herkennen
  • Nieuwe procedure in kader van toedienen pijnmedicatie werd geïmplementeerd
  • Om te voorkomen dat medicatie (poeders) in verkeerde oplosmiddel wordt opgelost, wordt oplosmiddel steeds samen met product in plastiek zakje aangeleverd vanuit apotheek BZIO
  • Medicatie wordt nog enkel door één verpleegkundige klaargezet in afgesloten ruim. De verpleegkundige wordt tijdens deze opdracht niet meer gestoord
  • Afspraken werden gemaakt in kader van een opvolgings- en corrigerend beleid bij niet toepassen van de basis handhygiënerichtlijnen
  • Nieuw procedure "Correct wegen van patiënten" werd geïmplementeerd na samenwerking met Masteropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde van de UGent