Mobiliteitshulpmiddel

Als u een hulpmiddel nodig hebt om uw zelfredzaamheid te bevorderen,  kunt u zich richten tot ons Roelstoel Advies Team.

Mobiliteitshulpmiddel

Als u een hulpmiddel nodig hebt om uw zelfredzaamheid te bevorderen,  kunt u zich richten tot ons Rolstoel Advies Team.

WAT?

Het zijn alle hulpmiddelen voor personen die door chronische ziekte, ouderdom of een beperking nodig zijn om zich te kunnen verplaatsen.  Rolstoelen zijn de meest gekende hulpmiddelen, maar er zijn bv. ook driewielfietsen, loophulpmiddelen of antidecubituszitkussens, onderstellen voor zitschelpen, enzovoort. Het gaat om  hulpmiddelen die iemand zijn leven lang nodig heeft. Het zijn dus geen krukken of rolstoelen die je tijdelijk uitleent na bijvoorbeeld een kwetsuur of beenbreuk.

Afhankelijk van je graad van afhankelijkheid en je functionaliteit  zal je  hulpmiddel terugbetaald worden of gehuurd  kunnen worden.  De vergoeding hiervoor gebeurt via de Zorgkas.

U kan via ons een mobiliteitshulpmiddel aanvragen

Binnen het BZIO is er een gespecialiseerd Rolstoel Advies Team (RAT).  Wij kunnen de nodige formulieren voor u opstellen.

aanvragen?:

Ambulante patiënten of patiënten niet in behandeling in BZIO:
U maakt via het  medisch secretariaat (059 / 559.213) een afspraak met de revalidatie arts en met de mobiliteitsexpert.

Interne patiënten:
Uw ergotherapeut zal indien u wenst de nodige stappen ondernemen om het voorschrift op te stellen.

Meer info zie folder of ergotherapeuten:  hulpmiddelen@bzio.be of coördinator: Heidi Tanghe: heidi.tanghe@bzio.be

folder_mobiliteitshulpmiddelen_2018.pdf (919.42Kb)