Move-to-improve: obesitas - hoge bloeddruk - diabetes

In het herconditioneringsprogramma Move-to-Improve werkt u onder supervisie van een revalidatiearts aan een aangepaste levensstijl. Tijdens sessies van anderhalf uur leren patiënten met overgewicht, diabetes of hypertensie medisch verantwoord sporten. 

Move-to-Improve: sporten met overgewicht of diabetes

Multidisciplinaire therapie

Als u wil leren sporten met overgewicht of diabetes, kunt u zich na verschillende onderzoeken aanmelden voor Move-to-Improve. Een team van kinesitherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en psychologen ondersteunt u gedurende 4 maanden bij de sessies. De therapiemomenten bestaan uit oefentherapie (kracht en uithouding), hydrotherapie en informatieve sessies.

Patiënten met overgewicht

Overgewicht en obesitas kunnen aanleiding geven tot gewricht- en rugklachten, hart- en vaatziekten, diabetes, darmtumoren, slaapstoornissen… Door een aangepaste levensstijl en correct te sporten kunt u de kans op ziekten verminderen. Tijdens het zorgpad wordt gestreefd naar een gewichtsreductie van 10 %

Patiënten met diabetes

Onderzoek toont aan dat verantwoord sporten op middellange termijn gezondheidsvoordelen oplevert voor diabetespatiënten.

Patiënten met hoge bloeddruk

Hypertensie is na roken de voornaamste oorzaak van vroegtijdig overlijden. Hoe hoger de bloeddruk, hoe groter het risico op een hartinfarct, een CVA of hart- en nierinsufficiëntie. Door uw bloeddruk onder controle te brengen, daalt het risico op een hartinfarct met 25 % en het risico op een beroerte met 30 tot 40 %.

Wellbeing-activiteiten

U kunt Move-to-Improve combineren met een verblijf in het gezondheidscentrum. Zo kunt u optimaal kunt genieten van alle activiteiten uit ons wellbeing-programma. Die helpen u om uw zorgen en angsten even te vergeten en de tijd te nemen voor uzelf.

Praktische informatie

Voor wie?

Het zorgprogramma is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar die:  

  • Ofwel een BMI hebben boven de 25
  • Ofwel diabetes onder controle
  • Ofwel Bloeddrukwaarden die altijd hoger liggen dan 140 mmHg bovendruk en 90 mmHg onderdruk.

Aanmelden

Voor aanvang wordt u onderzocht door een revalidatiearts en een psycholoog en vindt een evaluatie plaats door de diëtiste. U kunt een afspraak maken via het medisch secretariaat op het nummer 059 55 92 13.

Administratie

Meld u eerst aan bij de receptie met uw medisch dossier en identiteitskaart, als u op consultatie komt. Alle revalidatieprogramma’s worden gefactureerd via een ziekenhuisfactuur op basis van de geldende nomenclatuur in derde betalersysteem.

Voor meer informatie kunt u bellen naar het onthaal op 059 70 51 81.