Nieuws

22 januari

22/01/2021 - COVID

Richtlijnen

Momenteel kunnen een aantal activiteiten omwille van COVID gerelateerde problemen niet worden georganiseerd:

 • ambulante therapie
 • ambulante consultaties
 • radiologie

Onze medewerkers doen het nodige om deze activiteiten zo spoedig mogelijk herop te starten.

Lees meer

14 december

Richtlijnen voor bezoekers

Richtlijnen bezoek tijdens feestdagen

Geachte patiënt, bewoner en bezoeker,

Dat 2020 een bijzonder jaar is, daar hoeven we jullie al lang niet meer van te overtuigen. Ook het eindejaar en de feestdagen zullen we dit jaar met z’n allen anders moeten aanpakken. Wij zijn ervan overtuigd dat jullie begrijpen dat voor ons de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers een “topprioriteit” is tijdens dit Corona eindejaar. Hoewel we vanuit deze optiek als ziekenhuis en woonzorgcentrum helaas nog steeds geen bezoek kunnen toelaten, hebben we toch beslist om jullie tijdens de eindjaarperiode een “Coronaproof” bezoek te gunnen. U snapt dat dit bezoek een bepaald risico inhoudt en u zal waarschijnlijk aanvaarden dat dit bezoek daarom onder zeer strikte afspraken dient te gebeuren.

 • Elke patiënt kan één keer tijdens de Kerstperiode (25, 26 of 27 december) en één keer na Nieuwjaar (1, 2 of 3 januari) bezoek ontvangen. Het gaat twee maal om dezelfde vaste bezoeker.
 • De bezoeker mag maximaal één uur aanwezig blijven.
 • Aan het onthaal van de organisatie zal u als bezoeker uw handen dienen te ontsmetten en zal u  (gratis) een chirurgisch mondmasker krijgen, dit ter vervanging van een eigen mondmasker.
 • U wordt als bezoeker door een medewerker van BZIO begeleidt naar de cafetaria waar het bezoek onder veilige omstandigheden zal worden georganiseerd. De bezoekers van het woonzorgcentrum melden zich aan op het woonzorgcentrum, waar een medewerker hen zal begeleiden naar één van de publieke ruimtes waar u de bewoner kunt bezoeken.
 • Tijdens het bezoek houden zowel de patiënt, bewoner en bezoeker ten allen tijde hun mondmasker (neus en mond bedekt!) op.
 • De afstand (minimaal 1,5 m) die door de medewerkers wordt voorzien tussen patiënt, bewoner en bezoeker blijft behouden. Elke vorm van lichamelijk contact is verboden.
 • Geschenken kunnen via de medewerker die toezicht houdt, aan de patiënt/bewoner worden overhandigd. De reden dat u dit zelf niet mag geven, is om de afstandsregels niet te overtreden.
 • Samen met de bewoner/patiënt een glas drinken of iets eten, kan helaas niet.
 • Een aanvraag voor bezoek kan via de eenheid.

Zoals eerder gezegd zijn deze strenge richtlijnen de enige garantie op een veilig bezoek. Indien de medewerkers vaststellen dat u zich hieraan niet houdt, zullen zij u vragen in het belang van de bewoner/patiënt het bezoek te onderbreken en de organisatie te verlaten. U zal dan ook bij een volgend bezoekmoment niet meer welkom zijn.

Lees meer

16 maart

CORONA VIRUS COVID 19

Maatregelen CORONA virus worden aangepast:

 • De ambulante therapie wordt tijdelijk gestopt zowel op site IMBO als op site KV.
 • Er wordt tijdelijk een nieuw organisatiemodel opgesteld met als doel de gehospitaliseerde patiënten te scheiden van de ambulante patiënten.
 • De ambulante therapie wordt daarna geleidelijk opnieuw opgestart.
 • Consultaties gehospitaliseerde patiënten BZIO in een ander ziekenhuis: moeten geannuleerd worden, tenzij arts wegens hoogdringendheid toelating geeft
 • Consultaties externe patiënten in BZIO: moeten geannuleerd worden tot 03/04/2020, enkel op vraag van de huisarts of bij noodzaak
 • Stagiairs: voorlopig worden geen stagiairs toegelaten in BZIO. Beroepsopleiding blijft toegelaten
 • Radiologie: enkel dringende RX en echografie op telefonische vraag van de huisarts
Lees meer

Pagina's