Nieuws

07 mei

CORONA VIRUS COVID 19

Ambulante therapie in het gezondheidscentrum Koninklijke Villa wordt vanaf 2 juni geleidelijk terug opgestart.

Onze medewerkers zullen de patiënten telefonisch contacteren om de nieuwe therapieregeling voor te stellen.

OPSTART AMBULANTE THERAPIE BZIO

De ambulante therapie wordt in verschillende fases heropgestart. Tijdens de week van 18 tot 22 mei is de eerste fase succesvol verlopen. Vanaf 26 mei wordt de ambulante dienstverlening geleidelijk opgevoerd. Onze medewerkers contacteren stapsgewijs alle ambulante patiënten die vóór de corona crisis reeds in behandeling waren en/of in het bezit zijn een medisch voorschrift opgemaakt door onze revalidatieartsen.

CONSULTATIES HERVATTEN OP 11/05/2020

Na twee maanden van geschrapte consultaties en ambulante behandelingen zal BZIO de gewone werking geleidelijk aan heropstarten. Vanaf maandag 11/05/2020 hernemen de revalidatieartsen de consultaties voor de patiënten met de hoogste noden. Er gelden echter strikte voorwaarden vóór en tijdens het doktersbezoek. Wij streven ernaar de veiligheid voor de patiënten, consultanten en medewerkers zoveel mogelijk te garanderen. Volg daarom nauwlettend de te volgen richtlijnen:

 • U wordt op voorhand opgebeld en telefonisch bevraagd door een medewerker van het medisch secretariaat.
 • Die zal u bevragen naar COVID-19 gerelateerde symptomen (verhoogde lichaamstemperatuur, diarree, hoesten, keelpijn, verminderde reuk- of smaakzin).
 • Afhankelijk van uw antwoorden zal uw afspraak ingepland worden.
 • Volg nauwlettend de instructies van ons personeel.
 • Indien u niet over een mondmasker beschikt zal er u een mondmasker worden aangeboden. Het dragen van een aangezichtsmasker is verplicht en moet correct worden gedragen. Zorg dat mond en neus bedekt zijn.
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak, hooguit 15 minuten op voorhand.
 • Enkel hulpbehoevenden en kinderen onder de 16 jaar mogen begeleid worden.
 • Behoud steeds voldoende afstand aan de dienst inschrijvingen en in de wachtzaal.
 • Was na het gebruik van het toilet uw handen.
Lees meer

16 maart

CORONA VIRUS COVID 19

Maatregelen CORONA virus worden aangepast:

 • De ambulante therapie wordt tijdelijk gestopt zowel op site IMBO als op site KV.
 • Er wordt tijdelijk een nieuw organisatiemodel opgesteld met als doel de gehospitaliseerde patiënten te scheiden van de ambulante patiënten.
 • De ambulante therapie wordt daarna geleidelijk opnieuw opgestart.
 • Consultaties gehospitaliseerde patiënten BZIO in een ander ziekenhuis: moeten geannuleerd worden, tenzij arts wegens hoogdringendheid toelating geeft
 • Consultaties externe patiënten in BZIO: moeten geannuleerd worden tot 03/04/2020, enkel op vraag van de huisarts of bij noodzaak
 • Stagiairs: voorlopig worden geen stagiairs toegelaten in BZIO. Beroepsopleiding blijft toegelaten
 • Radiologie: enkel dringende RX en echografie op telefonische vraag van de huisarts
Lees meer

28 januari

BZIO innoveert

BZIO investeert 750.000 euro in spitstechnologie.

De investeringen omvatten een apparaat voor gangrevalidatie (ZERO-G) en nieuwe beeldvorming, hiermee blijft het ziekenhuis inzetten op kwaliteit van zorg.

Lees meer

Pagina's