Nieuws

29 juli

Richtlijnen voor bezoekers

Maatregelen vanaf 31 juli

Momenteel werden in ons ziekenhuis, woonzorgcentrum en op de campus Koninklijke Villa nog geen CORONA COVID 19 besmettingen vastgesteld.

Omwille van het stijgend aantal besmettingen in Vlaanderen en wij zo weinig mogelijk risico’s wensen te nemen met betrekking tot de veiligheid van onze patiënten en medewerkers is beslist om vanaf 31/7/2020 tijdelijk geen bezoek meer toe te laten.

Mede door de evolutie van het aantal COVID besmettingen binnen Vlaanderen is het voorlopig niet langer toegelaten om voor patiënten en bewoners het gebouw te verlaten. De terrassen mogen verder wel gebruikt worden, mits het respecteren van de geldende voorzorgsmaatregelen (mondmasker, 1,5 m afstand bewaren en goede handhygiëne).

Deze beslissingen gaan in vanaf vrijdag 31/7/2020, zodat patiënten, bewoners en familieleden de mogelijkheid hebben om de nodige voorbereidingen te treffen.

Wij beseffen dat dit andermaal ingrijpende maatregelen zijn, maar vanuit onze bekommernis m.b.t. de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers zien wij ons genoodzaakt om deze maatregel in acht te nemen.

Deze beslissingen gelden niet voor het Gezondheidscentrum Koninklijke Villa.

Lees meer

16 maart

CORONA VIRUS COVID 19

Maatregelen CORONA virus worden aangepast:

  • De ambulante therapie wordt tijdelijk gestopt zowel op site IMBO als op site KV.
  • Er wordt tijdelijk een nieuw organisatiemodel opgesteld met als doel de gehospitaliseerde patiënten te scheiden van de ambulante patiënten.
  • De ambulante therapie wordt daarna geleidelijk opnieuw opgestart.
  • Consultaties gehospitaliseerde patiënten BZIO in een ander ziekenhuis: moeten geannuleerd worden, tenzij arts wegens hoogdringendheid toelating geeft
  • Consultaties externe patiënten in BZIO: moeten geannuleerd worden tot 03/04/2020, enkel op vraag van de huisarts of bij noodzaak
  • Stagiairs: voorlopig worden geen stagiairs toegelaten in BZIO. Beroepsopleiding blijft toegelaten
  • Radiologie: enkel dringende RX en echografie op telefonische vraag van de huisarts
Lees meer

28 januari

BZIO innoveert

BZIO investeert 750.000 euro in spitstechnologie.

De investeringen omvatten een apparaat voor gangrevalidatie (ZERO-G) en nieuwe beeldvorming, hiermee blijft het ziekenhuis inzetten op kwaliteit van zorg.

Lees meer

Pagina's