BZIO en AZ Damiaan gaan nauwer samenwerken

13 maart

In  februari 2017 werd een akkoord ondertekend tussen BZIO en AZ Damiaan inzake  samenwerking, complementariteit, verwijzingen en wederzijdse ondersteuning . In de eerstvolgende maanden zal deze overeenkomst geoperationaliseerd worden.