CORONA VIRUS COVID 19

16 maart

Maatregelen CORONA virus worden aangepast:

  • De ambulante therapie wordt tijdelijk gestopt zowel op site IMBO als op site KV.
  • Er wordt tijdelijk een nieuw organisatiemodel opgesteld met als doel de gehospitaliseerde patiënten te scheiden van de ambulante patiënten.
  • De ambulante therapie wordt daarna geleidelijk opnieuw opgestart.
  • Consultaties gehospitaliseerde patiënten BZIO in een ander ziekenhuis: moeten geannuleerd worden, tenzij arts wegens hoogdringendheid toelating geeft
  • Consultaties externe patiënten in BZIO: moeten geannuleerd worden tot 03/04/2020, enkel op vraag van de huisarts of bij noodzaak
  • Stagiairs: voorlopig worden geen stagiairs toegelaten in BZIO. Beroepsopleiding blijft toegelaten
  • Radiologie: enkel dringende RX en echografie op telefonische vraag van de huisarts