Evaluatie van de stageplaats door stagiairs kinesisten van vub revaki

14 november

Afgelopen academiejaar hebben zes studenten stage gelopen in BZIO. Na het einde van zo een stageperiode vraagt de opleidingsinstelling de studenten steeds om hun ervaring tijdens de stage te beoordelen aan de hand van vijf vragen waarop zij een score van 1 (slecht) tot 5 (zeer goed) kunnen geven. Hieronder wordt de score per vraag weergegeven.

 

Vraag 1

Werden de stageactiviteiten door de stagemeester opgevolgd?

Gemiddelde score: 4,2/5 – 84%

 

Vraag 2

Werden de stageactiviteiten door de stagemeester bijgestuurd?

Gemiddelde score: 4/5 – 80%

 

Vraag 3

Werden de stageactiviteiten door de stagemeester beoordeeld?

Gemiddelde score: 4,2/5 – 84%

Vraag 4

Werd uitleg verschaft op basis waarvan het kinesitherapeutisch onderzoek van de patiënt kon worden uitgevoerd?

Uw gemiddelde score: 3,2/5 – 64%

 

Vraag 5

Werd uitleg verschaft op basis waarvan de kinesitherapeutische behandeling van de patiënt kon worden uitgevoerd?

Uw gemiddelde score: 4,2/5 – 84%

 

Extra toelichting

De goede begeleiding en veel uitleg rond de zorgpaden werd door de studenten gewaardeerd.

 

Wij danken de stagebegeleiders / kinesisten voor dit mooi resultaat.