Resultaten enquête rugergonomie personeelsleden bzio 2018

14 november

In het voorjaar van 2018 werd er onder alle personeelsleden van het BZIO een enquête verspreid i.v.m. rugergonomie. Hiervan werden er 186 exemplaren ingevuld. Bedankt hiervoor!

Na grondige analyse kwam de werkgroep rugergonomie tot de volgende resultaten:

Rugklachten binnen het BZIO: 58,70%

Belemmering in de jobinhoud: 39,25%

Ziekmeldingen: 39,25%

Interne opleiding verkregen: 71,58%

Duidelijkheid opleiding: 98,45%

Belangrijkheid opleiding: 97,28%

We kunnen dus concluderen dat een hoog aandeel van het personeel binnen het BZIO rugklachten heeft of ooit rugklachten heeft ervaren. Er blijft dus nood aan verbeteracties die gebaseerd zullen zijn op de tips van alle medewerkers uit de enquête.