Revalidatie- en Gezondheidscentrum BZIO & Het Zeepreventorium op termijn onder 1 algemene directie

26 maart

Twee unieke revalidatiecentra gelegen op de Belgische kustlijn –Het Zeepreventorium in De Haan & BZIO in Oostendekrijgen binnenkort een gemeenschappelijke algemene directie. Met die beweging willen beide organisaties zich komende jaren nog steviger in de markt zetten en hun expertises verder uitbouwen. Een mensgerichte aanpak, waar patiënt en medewerker centraal staan is het uitgangspunt. De nieuwe functie van algemeen directeur wordt ingevuld door Nick Marlein, huidig directeur patiëntenzorg in Het Zeepreventorium.

Het Zeepreventorium heeft sinds haar opstart een duidelijke missie om zorg op maat te bieden waarbij de patiënt centraal staat. Patiëntbeleving en -ervaring zijn immers onlosmakelijk verbonden met het succes van de behandeling. Dat ook de omgeving van de patiënt en het enthousiasme en engagement van de medewerkers een essentiële rol hierin spelen is echter geen geheim. Om die reden startte het Zeepreventorium, onder begeleiding van Nick Marlein, met een transitietraject om van patiëntgerichte naar mensgerichte organisatie te evolueren. Een plek waar iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt.

Een missie waar ook het BZIO zich volledig bij aansluit. En waardoor, met het oog op geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg, de mogelijkheid voor één algemene directie met een centrale mensgerichte visie over de verschillende entiteiten heen, direct werd aangegrepen. “We hebben van dichtbij kunnen ervaren hoe Nick een positieve verandering heeft ingezet in Het Zeepreventorium als directeur patiëntenzorg. Nick heeft een duidelijke visie op de innovatieve arbeidsorganisatie. Hij heeft aandacht voor de specifieke noden van patiënten, medewerkers en artsen, is verbindend en voelt beide organisaties zeer goed aan”, aldus gedelegeerd bestuurder Bruno Wattiez.

“De twee organisaties hebben eigenlijk al heel veel gemeen”, zegt Nick Marlein. “Het zijn allebei organisaties met een unieke kennis en expertise. Uitblinken in zorgkwaliteit is de ambitie van zowel het Zeepreventorium als BZIO. Daar zullen beide organisaties simultaan verder op gaan inzetten. We trekken vandaag mensen aan over de provincie- en taalgrenzen heen. Zowel patiënten als medewerkers. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op en dat willen we verder uitbouwen. Door mensen nog meer centraal te gaan plaatsen. Door nog meer te focussen op patiëntbeleving, de dialoog met hun omgeving, medewerkersparticipatie en zorginnovatie. Vandaag gebeuren er al fantastische zaken hierrond, zowel in De Haan als in Oostende. Ik zie in mijn nieuwe rol een geweldige kans om kennis en best practices uit te wisselen met elkaar en zo elkaar te versterken in dit zorglandschap.”

Beide organisaties werken reeds samen met partners gelegen in het KOM-ziekenhuisnetwerk (Kust, Ommeland, Meetjesland). Samen zullen de organisaties een betere dienstverlening ter beschikking kunnen stellen van dit klinisch ziekenhuisnetwerk. “Ook dit kadert in de visie van een mensgerichte en geïntegreerde aanpak”, legt Nick Marlein uit. “Elke patiënt heeft recht op een goede zorgervaring, waar die zorg ook plaatsvindt. Door samen te werken, bouw je elke dag aan een consistente beleving”.

Ook voor de niet-medische uitdagingen is dit een grote stap voorwaarts, klinkt het. “Er liggen heel wat infrastructurele uitdagingen op tafel, zowel bij Het Zeepreventorium als bij BZIO. Door de handen in elkaar te slaan en ook hier de besluitvorming nog meer te integreren, ben ik ervan overtuigd dat we hierin sterk zullen professionaliseren.”

Marc Van Roosbroeck, voorzitter van BZIO, en Bernard de Hemptinne, voorzitter van Het Zeepreventorium reageren eveneens enthousiast. “Er is in het verleden al heel wat kennisdeling tussen de organisaties gebeurd en dit zal de kruisbestuiving alleen maar versterken.” De huidige algemeen directeur van BZIO, Peter Osten, sluit zich hier volledig bij aan. “Ik ken Nick natuurlijk al een tijdje. We hebben succesvol een aantal gezamenlijke projecten kunnen realiseren. Nu ik in het najaar op pensioen ga, is dit inderdaad een gouden kans voor beide organisaties om een nieuwe stap te zetten.” Over de overgangsfase is Nick heel duidelijk: “ook hier zetten we de mens centraal. Dat betekent dat we maar al te goed weten dat je zoiets niet moet overhaasten. Mensen moeten aan het idee kunnen wennen, dat spreekt voor zich. Dat geldt trouwens ook voor mij. Daarom gaan we dit geleidelijk aan doen. Ik kijk er alleszins enorm naar uit.”

Nick is momenteel directeur patiëntenzorg en verantwoordelijk voor het veranderingsproces in het Zeepreventorium. Hij is afgestudeerd als verpleegkundige maar deed bijkomende managementopleidingen en heeft vervolgens alle lagen van verschillende organisaties doorlopen als verpleegkundige, hoofdverpleegkundige, zorgmanager en finaal als directeur patiëntenzorg. Hij heeft ervaring in onder andere: algemene ziekenhuizen, kinder- en jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuisnetwerken, overheidsprojecten, dagbehandeling, ouderenzorg, SP-diensten, enzovoort. Hij houdt van hands-on management en de lean-filosofie. Nick staat helemaal achter het netwerkgedachtengoed en ziet dit ook als een sterk wapen om het hoofd te bieden aan een continu veranderend zorglandschap.