Richtlijnen voor bezoekers

29 juli

Maatregelen vanaf 31 juli

Momenteel werden in ons ziekenhuis, woonzorgcentrum en op de campus Koninklijke Villa nog geen CORONA COVID 19 besmettingen vastgesteld.

Omwille van het stijgend aantal besmettingen in Vlaanderen en wij zo weinig mogelijk risico’s wensen te nemen met betrekking tot de veiligheid van onze patiënten en medewerkers is beslist om vanaf 31/7/2020 tijdelijk geen bezoek meer toe te laten.

Mede door de evolutie van het aantal COVID besmettingen binnen Vlaanderen is het voorlopig niet langer toegelaten om voor patiënten en bewoners het gebouw te verlaten. De terrassen mogen verder wel gebruikt worden, mits het respecteren van de geldende voorzorgsmaatregelen (mondmasker, 1,5 m afstand bewaren en goede handhygiëne).

Deze beslissingen gaan in vanaf vrijdag 31/7/2020, zodat patiënten, bewoners en familieleden de mogelijkheid hebben om de nodige voorbereidingen te treffen.

Wij beseffen dat dit andermaal ingrijpende maatregelen zijn, maar vanuit onze bekommernis m.b.t. de veiligheid van onze patiënten, bewoners en medewerkers zien wij ons genoodzaakt om deze maatregel in acht te nemen.

Deze beslissingen gelden niet voor het Gezondheidscentrum Koninklijke Villa.