VISITATIE BZIO DOOR DE VLAAMSE OVERHEID EIND DIT JAAR

01 juni

In de maand december 2016 zal het visitatieteam van de Vlaamse Overheid ons ziekenhuis inspecteren.  De inspecties zijn gebaseerd op een eisenkader dat naast juridisch geldende erkenningsnormen ook internationaal gevalideerde guidelines en standaarden bevat die voldoende gedragen zijn door professionals en haalbaar zijn voor de ziekenhuizen.  Momenteel werden reeds de eerste voorbereidingen getroffen.  De juiste data van het bezoek worden op een later tijdstip bekend gemaakt.