Zorgorganigram

23 juni

We willen met dit bericht communiceren dat er binnen BZIO een verandering zal plaatsvinden in ons zorgorganigram.

Deze nieuwe structuur is gebaseerd op drie belangrijke principes: een platte organisatiestructuur, korte beslissingslijnen en multidisciplinair leiderschap. We willen dat beslissingen sneller worden genomen, dat er directe communicatie plaatsvindt en dat er een sterke samenwerking is tussen alle disciplines. Op deze manier kunnen we een nog betere zorgervaring bieden aan onze patiënten en tegelijkertijd de werkomgeving van onze medewerkers verbeteren. We geloven dat deze verandering op niveau van leiderschap ons in staat zal stellen om efficiënter en doeltreffender te werken en onze zorg nog beter af te stemmen op de behoeften van onze patiënten.

Vanaf 1 september 2023 zal elke afdeling worden geleid door één leidinggevende, de "REVA manager". Deze manager zal verantwoordelijk zijn voor de algehele (multidisciplinaire) organisatie op de afdeling, inclusief personeel, zorgprocessen, logistiek, welzijn van patiënten en medewerkers. Als moderne leidinggevende verwachten we dat ze verschillende leiderschapsstijlen beheersen zoals bijvoorbeeld faciliteren, coördineren, arbitreren, coachen, onderhandelen, etc. Op deze manier willen we het multidisciplinair leiderschap bevorderen dat gericht is op het welzijn van onze teams en het bieden van hoogwaardige zorg.

Boven de REVA managers zullen twee coördinatoren worden aangesteld. Eén coördinator zal zich bezighouden met de verblijfsafdelingen, terwijl de andere zich zal ontfermen over herstel en ambulante zorg. Deze coördinatoren zullen een belangrijke rol spelen in het ondersteunen en begeleiden van de REVA managers, evenals het waarborgen van een soepele samenwerking en communicatie over alle afdelingen heen.

Tot slot gaan we ook een nieuwe stafmedewerker zorg aanstellen ter ondersteuning van de directeur patiëntenzorg. Voor deze nieuwe posities voorzien we vacatures voor zowel interne en externe kandidaten.