Patiëntenrechten

Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt.

Lees meer

Ombudsdienst

WAT?

Alle medewerkers van het revalidatieziekenhuis streven naar een zo goed mogelijke opvang, verzorging en begeleiding van u en uw familie tijdens uw verblijf in het ziekenhuis. Het kan gebeuren dat u ondanks onze inzet en inspanningen niet volledig tevreden bent over bepaalde aspecten van uw behandeling of uw verblijf.

Klachten:

Voor klachten of problemen kunt u in eerste instantie het best terecht bij de betrokkene zelf of bij de hoofdverpleegkundige van uw afdeling. Op de ‘patiënten tevredenheidsenquête' kunt u aanduiden welke aspecten van de zorg u goed of minder goed vond. 

Indien u een expliciete klacht wil uiten, kan dit via de ombudsdienst, die instaat voor de registratie en behandeling van klachten.

Bij de ombudsdienst kunt u uiteraard ook altijd terecht met uw complimenten.

Incidenten:

Een medisch incident of een medisch ongeval is een ongewilde gebeurtenis die schade aan de patiënt heeft gebracht, had kunnen brengen of (nog) zou kunnen brengen als gevolg van een medisch onderzoek, een hospitalisatie of een bepaalde medische handeling. We spreken hier ook van een 'medische fout' of 'onbedoelde schade' bij de patiënt.

De patiënt zelf, zijn vertegenwoordiger of de nabestaanden kunnen in dergelijke gevallen een 'medische klacht' indienen. U kunt dit doorgeven aan de betrokkene zelf of u kan ook steeds contact opnemen met de ombudsdienst.

Opvragen medisch dossier:

U kunt een aanvraag indienen voor het opvragen van een afschrift van uw medisch dossier.  Gebruik daarvoor de standaardformulieren onderaan deze pagina.

WIE, WAAR en WANNEER?

Mevr. Lysianne Sabbe, ombudsvrouw.

Tel.: 059 55 92 55

Contacteer onze ombudsdienst

De ombudsdienst bevindt zich op het gelijkvloers tegenover de receptie van BZIO, Zeedijk 286-288 te Oostende.

De fysieke aanwezigheid is niet steeds gegarandeerd. Gelieve een afspraak te maken via bovenstaande kanalen. Zij nemen zo spoedig als mogelijk contact met U op.

HOE?

U kunt de ombudspersoon bereiken op bovenstaand telefoonnummer of via email.

Schriftelijke klachten worden gericht aan:

Ombudsdienst:
Zeedijk 286 – 288

8400 Oostende

WAARVOOR?

Wij luisteren in alle vertrouwelijkheid naar uw klacht en/of suggestie. Daarna begeleiden wij u in het zoeken naar een oplossing voor uw problemen of een antwoord op uw vragen. Als ombudspersoon hebben wij enkel een bemiddelende opdracht, wat een strikte neutraliteit en onpartijdigheid inhoudt. Wij vinden het belangrijk u correct te informeren over de opvolging van uw klacht, opmerking of suggestie.

Wanneer het niet lukt om tot een oplossing te komen, kunnen wij u inlichtingen verstrekken over mogelijke alternatieven.

AANVRAAGFORMULIEREN

Verzoek tot inzage of afschrift patiëntendossier (303.26Kb) Verzoek tot inzage of afschrift patiëntendossier van overleden patiënt (271.87Kb) Toelating tot vertegenwoordiging voor inzage of afschrift patiëntendossier (271.04Kb)