Ontslag en nazorg

Hoe verloopt het ontslag

De revalidatie- en afdelingsarts zullen samen met de therapeuten de ontslagrichtdatum bepalen. Deze datum is afhankelijk van de resultaten van de revalidatie. De concrete ontslagdatum regelt u dan met de revacoach op de afdeling.

De maatschappelijk werker van de afdeling zal samen met U de nodige afspraken maken met de poetsdienst, de thuisverpleging, bejaardenhulp, het OCMW enz. nog vóór u terugkeert naar huis.

De dag van ontslag wordt een ontslagbrief digitaal verzonden naar uw huisarts. U krijgt van de verpleegkundige van je afdeling de nodige documenten (voorlopige ontslagbrief en medicatiefiche) mee. Wij verwachten dat U uw huisarts contacteert na uw ontslag.

Na het beëindigen van uw verblijf in het revalidatieziekenhuis bestaat de mogelijkheid om ambulant uw therapie verder te zetten. Uw revalidatieteam zal een aangepast behandelplan opmaken. Uw therapieprogramma met uurrooster zal U bezorgd worden door de verpleegkundige van de afdeling voor uw ontslag.