Opname aanvraag

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u opgenomen bent of zal opgenomen worden, richt een aanvraag met de medische gegevens naar de dienst opname van ons ziekenhuis.

Indien u na een operatie reeds thuis bent en vooralsnog opgenomen wens te worden, dan kunt nog een aanvraag indienen via uw huisarts. 

Op vraag krijgt u een aanvraagformulier specifiek voor ons ziekenhuis. Uit deze aanvraag moet blijken of u in aanmerking komt voor neurologische of locomotorische revalidatie.

Bevestiging:

Wij verzoeken de patiënt of de sociale dienst van het doorverwijzend ziekenhuis om ons 2 dagen nadat de aanvraag werd ingediend, te contacteren om te horen of uw aanvraag een goedkeuring kreeg. Bij een aanvaarding van uw dossier, moet u of de sociale dienst van het verwijzend ziekenhuis, ons ongeveer 8 dagen vóór de vermoedelijke ontslagdatum terug contacteren ter bevestiging van de opnamedatum in BZIO.