Opname aanvraag

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u opgenomen bent, richt een aanvraag met de medische gegevens naar de dienst opname van ons ziekenhuis.

Indien u na een operatie reeds thuis bent en vooralsnog opgenomen wens te worden, dan kunt nog een aanvraag indienen via uw huisarts. 

Hier vindt u een aanvraagformulier voor ons ziekenhuis. Uit deze aanvraag moet blijken of u in aanmerking komt voor neurologische of locomotorische revalidatie.

Inclusie criteria voor opname

Alle volwassen patiënten met een acute locomotorische of neurologische revalidatienood, met uitzondering van de patiënten die voldoen aan onze exclusiecriteria.

Exclusiecriteria voor opname

A. Algemeen

 • De patiënt verkeert in coma of vegetatieve status.
 • De patiënt volgt dialyse.
 • De patiënt heeft een nasogastrische sonde bij recente slikstoornissen.
 • De patiënt krijgt VAC therapie.
 • De patiënt verkeert in een palliatieve fase.
 • De patiënt draagt een gips die de revalidatie onmogelijk maakt.
 • De patiënt krijgt continue IV antibiotica of TPN.
 • De patiënt is niet in staat om actieve therapie te volgen.
 • Opnamenood partner (indien geen revalidatievraag voor partner).

B. Ziekenhuishygiëne

 • De patiënt is genoodzaakt tot isolatie op de kamer. Om medische redenen is exclusiecriterium.

Aanvulling:

 • Steunverbod wordt niet weerhouden als exclusie, graag wel duidelijk te vermelden bij opname aanvraag.
 • Bij zuurstofafhankelijkheid: graag te vermelden op opname aanvraag, zodat wij ons logistiek kunnen voorbereiden.
 • Een aanvraag voor revalidatie na rugingreep zonder ENMG is mogelijk voor korte duur.

Bevestiging

Wij verzoeken de patiënt of de sociale dienst van het doorverwijzend ziekenhuis om ons 2 dagen nadat de aanvraag werd ingediend, te contacteren om te horen of uw aanvraag een goedkeuring kreeg.

Extra info

Email: opname@BZIO.be
Telefoon: 059 55 92 15