Opname aanvraag

De behandelende arts of de sociale dienst van het ziekenhuis waar u opgenomen bent, richt een aanvraag met de medische gegevens naar de dienst opname van ons ziekenhuis.

Indien u na een operatie reeds thuis bent en vooralsnog opgenomen wens te worden, dan kunt nog een aanvraag indienen via uw huisarts. 

Hier vindt u een aanvraagformulier voor ons ziekenhuis. Uit deze aanvraag moet blijken of u in aanmerking komt voor neurologische of locomotorische revalidatie.

Binnen onze instelling zijn volgende exclusiecriteria van toepassing:

A. Algemeen

 • De patiënt verkeert in coma of vegetatieve status.
 • De patiënt volgt dialyse.
 • De patiënt heeft een nasogastrische sonde bij recente slikstoornissen.
 • De patiënt krijgt VAC therapie.
 • De patiënt verkeert in een palliatieve fase.
 • De patiënt draagt een gips die de revalidatie onmogelijk maakt.
 • Opnamenood partner (indien geen revalidatievraag voor partner).

B. Ziekenhuishygiëne

 • De patiënt is MDRO-drager (MultiDrug Resistente Organismen) (MRSA, CPE, ESBL, …).
 • De patiënt is genoodzaakt tot isolatie op de kamer.

Aanvulling:

 • Steunverbod wordt niet weerhouden als exclusie, graag wel duidelijk te vermelden bij opname aanvraag.
 • Bij zuurstofafhankelijkheid: graag te vermelden op opname aanvraag, zodat wij ons logistiek kunnen voorbereiden.
 • Een aanvraag voor revalidatie na rugingreep zonder ENMG is mogelijk voor korte duur.

Bevestiging

Wij verzoeken de patiënt of de sociale dienst van het doorverwijzend ziekenhuis om ons 2 dagen nadat de aanvraag werd ingediend, te contacteren om te horen of uw aanvraag een goedkeuring kreeg.

Extra info