Over Bzio

Aan de waterlijn van Oostende, daar ligt BZIO. Een reva-Haven voor wie nood heeft aan kwalitatieve en mensgerichte revalidatie

Kwaliteit

Het management en de medewerkers van  het BZIO hechten veel waarde aan patiëntveiligheid. 

Lees meer

Missie/Visie

Onze missie en visie kwam tot stand via de ontwikkeling van ons “Visie en Design Paspoort".

Lees meer

Jaarverslagen

Met warmte en oprechte blijdschap presenteren wij ons jaarverslag van BZIO voor het jaar 2022.

Lees meer

Organisatie en contacten

Lees meer

Over Bzio

Het BZIO ontstond in 1897 toen dr. Armand Delcroix in de Sportstraat te Oostende het sanatorium Sint-Vincentius a Paulo oprichtte. In 1910 verhuisde de instelling naar Mariakerke. Armands zoon Eduard zette als orthopedisch chirurg het werk van zijn vader voort. Te Mariakerke liet hij in 1924 naast het sanatorium het “Hydro-instituut” optrekken, een orthopedisch ziekenhuis met een zeewaterzwembad (dit gebouw werd in 1983 afgebroken). Het sanatorium zelf, dat de tweede wereldoorlog niet overleefde, werd onder impuls van Eduard heropgebouwd. Het heropende in 1956, vooral gericht op de neurologische en chirurgische revalidatie van kinderen met polio of beendertuberculose. Later werd nog een zeewaterzwembad toegevoegd. Armand-Jacques Delcroix en Stéphane Delcroix, respectievelijk Eduards zoon en kleinzoon werkten in dezelfde traditie verder, maar buiten de instellingen te Oostende. Sedert 1997 bestaat er een prijs Dr. E. Delcroix, momenteel driejaarlijks uitgereikt door de vzw Hydro (i.s.m. het Vlaams Instituut van de Zee) en die vorsers beloont voor hun werk inzake het gebruik voor menselijke doeleinden van de kwaliteiten van het zeewater (therapeutisch en ecologisch).

Het BZIO heeft een jarenlange expertise op vlak van locomotorische en neurologische revalidatie. Het is erkend voor 125 bedden SP-locomotorisch en heeft een uitgebreid aanbod aan ambulante (multidisciplinaire) therapie (programma’s). Daarnaast beschikt BZIO over een aantal conventies erkend door het RIZIV en kreeg het in 2022 een definitieve erkenning voor 30 plaatsen herstel.