Over Bzio

Het BZIO wil zich profileren als groep die verschillende segmenten van de gezondheidszorg onder één koepel brengt.

We zijn erkend als revalidatieziekenhuis met riziv nr. 710/679/40 dienst 62.

Kwaliteit

Het management en de medewerkers van  het BZIO hechten veel waarde aan patiëntveiligheid. 

Lees meer

Missie/Visie

Ontdek de missie en visie van BZIO

Lees meer

Organisatie en contacten

Lees meer

Samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen en patiëntenverenigingen

Binnen de visie van BZIO wordt de samenwerking met andere zorginstellingen, eerstelijns professionals  en patiëntenverenigingen maximaal uitgebouwd.

Lees meer

Over Bzio

Het BZIO streeft ernaar als revalidatieziekenhuis een referentiecentrum te zijn voor functionele revalidatie en her- conditionering op kwalitatief, veilig en wetenschappelijk  hoogstaand niveau. Het revalidatieziekenhuis en -centrum richt zich op zowel gehospitaliseerde, semi-residentiële als ambulante patiënten met verworven aandoeningen in een rustgevend , aangenaam en aangepast kader.

Het BZIO wil als gezondheidscentrum een referentiecentrum worden voor verbeterde levenskwaliteit door her-conditionering, gezondheidsvoorlichting,  en opvoeding op kwalitatief, veilig en wetenschappelijk  hoogstaand niveau  in het rustgevend , aangenaam en aangepast kader van de voormalige Koninklijke Villa.

Het BZIO wil erkende en alternatieve (semi-)residentiële verblijfsmogelijkheden uitbouwen om aan de toenemende zorgvraag van de maatschappij te kunnen beantwoorden. De BZIO groep beschikt hiervoor momenteel over een dagverblijf en een zorghotel. De BZIO groep dient zich verder te richten op de markt van de zorg geassisteerde zorgflats en dient hiervoor samenwerkingsverbanden te sluiten met andere sectoren.