Beleidsplan

Om onze missie en visie te kunnen nastreven werd voor de komende drie tot vier jaar een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan is opgebouwd uit zeven algemene krachtlijnen.

Beleidsplan

Algemene krachtlijnen

  1. Focus leggen op kerntaak: hoogkwalitatieve, (gespecialiseerde) revalidatie
  2. User experience en customer experience opschalen (medewerkers én patiënten)
  3. Meer naar buiten treden (wetenschappelijk, inhoudelijk, kwaliteit, best practices, etc.) en valse bescheidenheid afwerpen.
  4. Verstevigen HR-beleid door mensgerichte benadering en focus op leiderschapsontwikkeling  volgens principes van common good HR
  5. De infrastructuur terug laten aansluiten op de kwaliteit die geboden wordt door middel van een masterplan over meerdere jaren
  6. (eigen) kwaliteits- en databeleid uitbouw door middel van eigen ervaring en expertise
  7. Schaalvergroting toepassen door middel van samenwerking met Zeepreventorium, Huize Westerhauwe en strategische partners binnen ons netwerk (KOM)