Missie/Visie

Missie 

Onze missie bij BZIO is om een veilige haven te bieden voor kwalitatieve en mensgerichte revalidatie. We staan klaar om mensen die tijdelijk onze Haven binnenvaren, na een operatie, een ongeval of een andere aandoening die revalidatie vergt, met open armen te ontvangen. Bij BZIO werken we als partners samen met onze revalidanten, zorgverstrekkers, mantelzorgers en alle betrokken actoren om hen te ondersteunen in hun herstelproces. Door een innovatieve en gepaste efficiënte aanpak willen we hen helpen hun leven terug op te bouwen met de hoogst mogelijke zelfstandigheid. Bij BZIO kijken we verder dan alleen de fysieke aandoeningen, we behandelen iedereen als mens, waarbij participatie centraal staat. 

Het BZIO heeft een jarenlange expertise op vlak van locomotorische en neurologische revalidatie. Het is erkend voor 125 bedden SP-locomotorisch en heeft een uitgebreid aanbod aan ambulante (multidisciplinaire) therapie (programma’s). Daarnaast beschikt BZIO over een aantal conventies erkend door het RIZIV en kreeg het in 2022 een definitieve erkenning voor 30 plaatsen herstel.

Visie

In onze reva-HAVEN, aan de waterlijn van Oostende, willen we een baken zijn in het landschap van revalidatie. We willen niet alleen een plek zijn waar revalidanten samenkomen, maar ook een inspirerende locatie voor collega's, zorgverstrekkers en (para)medici, waar ze bezield worden door onze kwalitatieve en mensgerichte aanpak. Om onze positie in het landschap te versterken, laten we onze bescheidenheid los en gaan we actief aan de slag met communicatie en samenwerkingen. We streven naar een infrastructuur die naadloos opgaat in de omgeving, waar revalidanten kunnen herstellen, herbevoorraden, kennis vergaren en ontspannen. Hierbij maken we optimaal gebruik van het rustgevende zeezicht en zorgen we voor ontmoetingsplekken en ruimtes om zich even terug te trekken. Onze aanpak is niet alleen kwalitatief hoog op zorgniveau, maar ook in ondersteuning, waarbij we gepaste efficiëntie nastreven zonder een fabriek te worden. We omarmen innovatieve verbeteringen en durven het roer om te gooien om een verbetercultuur te stimuleren. Bij BZIO geloven we in de historische woorden van Dr. Georges Casteur: “Slechts een globale benadering van de patiënt als mens zal deze in staat stellen samen met het team te werken aan herstel. Alleen op die manier kunnen we patiënten voorbereiden op hun terugkeer naar de vroegere levenssituatie”. Onze visie is dan ook een veilige haven voor revalidatie, waar we met ons allen aan hetzelfde zeel trekken om onze revalidanten op een mensgerichte manier én met de hoogst mogelijke zelfstandigheid straks weer uit te kunnen wuiven op zee.

Kernwaarden BZIO

 • Van boot naar vloot: in onze organisatie bekijken we het geheel.
  Binnen BZIO bekijken we de zaken in zijn geheel en krijgt een holistische benadering de voorkeur. Revalidatie betreft niet alleen een medische beperking, maar beslaat het volledige leven van de revalidant en de nabije omgeving. We bekijken aldus het totaalbeeld. Elk aspect wordt grondig vastgepakt zodat het verderzetten van de tocht naar zelfstandigheid zo goed en vlot mogelijk verloopt. Participatie en samenwerking zijn hierbij van essentieel belang

 • (Op)recht door zee: binnen BZIO is iedereen zichzelf.
  BZIO is opgebouwd uit mensen. Mensen die revalideren en mensen die helpen revalideren. Stuk voor stuk mensen met elk hun eigen leefwereld, eigen talenten, interesses en persoonlijkheid. Mensen met een uniek verhaal. Binnen onze haven mag iedereen zichzelf zijn.

 • Niet bang van een beetje beaufort: onze haven doet wat een haven hoort te doen: veilige beschutting geven. 
  Net als een haven, creëert BZIO een vertrouwde en veilige omgeving. Om zaken uit te proberen om zelfvertrouwen op te bouwen, om geloof en vertrouwen te ‘tanken’. Die mindset zorgt ervoor dat we ook weleens buiten de lijntjes kunnen kleuren en onbekende zeeën durven bevaren, ook al is dat vaak een stuk uitdagender. Daar ligt doorgaans ook de echte innovatie.

 • Het kompas van de sector: het BZIO bepaalt de koers van de revalidatiezorg.
  Wanneer het over revalidatie gaat, dan is het de organisatie BZIO die de koers bepaalt. Wij zijn dé referentie op vlak van revalidatie en houden daarom het kompas in handen. Om geholpen te worden, om bij te leren, om expertise verder te ontwikkelen, om geïnspireerd te worden.

Beleidsplan

Algemene krachtlijnen

Lees meer

Missie/Visie

Onze missie en visie kwam tot stand via de ontwikkeling van ons “Visie en Design Paspoort".

Om tot dit document te komen werden gesprekken gevoerd met medewerkers van onze instelling. Leidinggevenden en medewerkers, ‘groentjes’ en ‘anciens’ , uit alle hoeken, disciplines en beroepstakken. Zij gaven allen hun mening over hoe ze BZIO vandaag ervaren en over hoe die ervaring hopelijk de komende jaren zal evolueren. Daarnaast werden de archieven van BZIO geraadpleegd. Het DNA van onze organisatie weerspiegelt zich namelijk in de keuzes die in het verleden werden gemaakt.

Klik hier om onze Visienota en Design Paspoort te raadplegen.