Samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen en patiëntenverenigingen

Binnen de visie van BZIO wordt de samenwerking met andere zorginstellingen, eerstelijns professionals  en patiëntenverenigingen maximaal uitgebouwd.Wie


Wat


Link website


NAH Liga


De NAH liga groepeert gebruikers en professionelen ronde de problematiek van Niet Aangeboren Hersenletsel


http://www.nahliga.be/


Samenspraak


Samensp(r)aak organiseert  informatie- en ontmoetingsmomenten voor  partners, ouders, kinderen of andere steunfiguren van mensen met NAH.


https://www.nah-samenspraak.be/


Ontmoetingskansen


Het project NAH ontmoetingskansen organiseert lotgenotencontact voor personen met NAH.


https://nah-ontmoetingskansen.be/


MS Liga


De MS liga groepeert gebruikers   ronde de problematiek van  Multiple Sclerose. 


http://www.ms-vlaanderen.be/


Parkinson Liga


De Parkinson liga groepeert gebruikers   ronde de problematiek van  Parkinson.  


https://parkinsonliga.be/


ALS Liga


De ALS liga groepeert gebruikers   ronde de problematiek van  ALS.


https://als.be/


Samana


Samana heeft als streefdoel de kwaliteit van leven van chronische zieken en hun mantelzorgers te verbeteren.


https://www.samana.be/


KFG


Zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun omgeving. Ze doen dit oa door het organiseren van activiteiten/lotgenotencontact.


https://kvg.be/


VFG


Zet zich in voor personen met een handicap, chronisch zieken en hun omgeving.  Ze doen dit oa door het organiseren van activiteiten/lotgenotencontact.


https://www.vfg.be/Pages/Home.aspx


S sport/Recreas


Is een sportfederatie die G sport organiseert.


https://www.s-sportrecreas.be/home


G sport stad Oostende


Stad Oostende organiseert lokaal G sport.


https://www.oostende.be/product.aspx?id=18390


Parentee


Is een sportfederatie die G sport organiseert.


http://www.parantee.be/