Parkeerreglement (site Imbo)

De parking is enkel toegankelijk voor patiënten, personeel, artsen en bezoekers van het BZIO.

1. Normaal tarief

Iedereen(*) die met de wagen gebruik wenst te maken van de parkeermogelijkheden aan de Zeedijk,
dient het normale tarief aan parkeergeld te betalen, aan de betaalautomaat aan de ingang.

Tijdsduur         tarief                                      Tijdsduur       tarief

0        -   1u00 :   1,2 €                                        4u30   - 5u30   :   6 €

1u00 -   2u30 :  2,4 €                                         5u30   - 7u30   :   8,5 €

2u30 -   3u30 :  3,6 €                                        7u30   - 12u00 :  12,10 €

3u30 -   4u30 :  4,8 €                                        12u00 - 24u00 :  14,50 €

                                                                         >24u : bijkomende uren à 0,6 €/uur.   

Verloren parkingkaart : 10 €

2. Verminderd tarief voor :

- Ambulante patiënten die een revalidatiebehandeling volgen hebben recht op een  abonnementskaart, met beperkte geldigheid (de duur van de behandeling) aan 18 €. De kaart kan afgehaald worden aan de receptie. Bij verlies wordt een aanmaakkost van 10 € gerekend.

- Hospitalisatiepatiënten:  Er kan per patiënt één maandkaart verkregen worden voor 60,50 €. Indien de hospitalisatieperiode langer is dan een maand kan deze verlengd worden per maand aan dezelfde prijs.

- De bezoekers en familie van de dienst RVT en externe dienstverleners kunnen een abonnements-kaart aan verminderd tarief, met beperkte geldigheid (1 jaar), verkrijgen. De aanvraag gebeurt door de betrokkene aan de receptie.

3. Specifiek parkeerreglement

3.1. MINDERVALIDEN

Op de parking zijn voorbehouden plaatsen voor mindervaliden. Enkel wie een officiële mindervalidenkaart goed zichtbaar onder de voorruit legt, is gerechtigd daar te parkeren. Foutparkeerders krijgen een waarschuwingssticker en worden bij recidivisme geïmmobiliseerd.

3.2. VOORBEHOUDEN PLAATSEN

De voorbehouden plaatsen worden aangeduid door BZIO met nummerplaat van het betrokken voertuig of andere specifieke aanduiding / categorieën van personen die worden beoogd.

3.3. FOUTPARKEERDERS

Foutparkeerders worden verwittigd d.m.v. een waarschuwingssticker. Bij recidivisme kan de auto geïmmobiliseerd worden. De administratiekost voor het losmaken bedraagt 25 €.

3.4. UITZONDERINGSCATEGORIEЁN

Externe artsen die patiënten bezoeken, vrijwillige medewerkers, artsen verbonden aan het ziekenhuis, …

 

(*) met uitzondering van personen die vallen onder pt 2 & 3

De directie is niet aansprakelijk voor diefstal en /of schade aan de wagens op de parking.