IMBO: ziekenhuis voor revalidatie in Oostende

In het revalidatieziekenhuis IMBO (Oostende) kunt u rekenen op beproefde revalidatieprogramma’s en begeleiding van een team van specialisten. Zo kan elke patiënt in vertrouwen revalideren en wordt een terugkeer naar de thuisomgeving mogelijk.

Locomotorische en neurologische revalidatie

Het IMBO biedt revalidatie aan alle personen met recente aandoeningen aan het zenuw- of bewegingsstelsel, die hierdoor belangrijke beperkingen vertonen in het dagelijkse leven. Daarvoor beschikken we over 125 ziekenhuisbedden die erkend zijn als Sp-locomotorisch. De behandelingen kunnen ook ambulant plaatsvinden.

Hydrotherapie

De revalidatie in het therapeutische bad met verwarmd zeewater (32° C) is uniek in Oostende, en zelfs in België. Door de opwaartse stuwkracht van het water worden alle bewegingen vergemakkelijkt. Bovendien ontspannen de spieren door de aangename temperatuur.

Professioneel team

In Oostende staat dagelijks een deskundig team van fysiotherapeuten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal assistenten en een psycholoog voor u klaar. Zij garanderen een kwalitatief hoogstaande, eigentijdse en menselijke revalidatie.

Eén arts wordt uw vaste aanspreekpunt en staat in voor de totale revalidatie. Zo kan elke behandeling in Oostende geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd. 

Nieuws

07 mei

CORONA VIRUS COVID 19

Ambulante therapie in het gezondheidscentrum Koninklijke Villa wordt vanaf 2 juni geleidelijk terug opgestart.

Onze medewerkers zullen de patiënten telefonisch contacteren om de nieuwe therapieregeling voor te stellen.

OPSTART AMBULANTE THERAPIE BZIO

De ambulante therapie wordt in verschillende fases heropgestart. Tijdens de week van 18 tot 22 mei is de eerste fase succesvol verlopen. Vanaf 26 mei wordt de ambulante dienstverlening geleidelijk opgevoerd. Onze medewerkers contacteren stapsgewijs alle ambulante patiënten die vóór de corona crisis reeds in behandeling waren en/of in het bezit zijn een medisch voorschrift opgemaakt door onze revalidatieartsen.

CONSULTATIES HERVATTEN OP 11/05/2020

Na twee maanden van geschrapte consultaties en ambulante behandelingen zal BZIO de gewone werking geleidelijk aan heropstarten. Vanaf maandag 11/05/2020 hernemen de revalidatieartsen de consultaties voor de patiënten met de hoogste noden. Er gelden echter strikte voorwaarden vóór en tijdens het doktersbezoek. Wij streven ernaar de veiligheid voor de patiënten, consultanten en medewerkers zoveel mogelijk te garanderen. Volg daarom nauwlettend de te volgen richtlijnen:

 • U wordt op voorhand opgebeld en telefonisch bevraagd door een medewerker van het medisch secretariaat.
 • Die zal u bevragen naar COVID-19 gerelateerde symptomen (verhoogde lichaamstemperatuur, diarree, hoesten, keelpijn, verminderde reuk- of smaakzin).
 • Afhankelijk van uw antwoorden zal uw afspraak ingepland worden.
 • Volg nauwlettend de instructies van ons personeel.
 • Indien u niet over een mondmasker beschikt zal er u een mondmasker worden aangeboden. Het dragen van een aangezichtsmasker is verplicht en moet correct worden gedragen. Zorg dat mond en neus bedekt zijn.
 • Kom niet te vroeg voor uw afspraak, hooguit 15 minuten op voorhand.
 • Enkel hulpbehoevenden en kinderen onder de 16 jaar mogen begeleid worden.
 • Behoud steeds voldoende afstand aan de dienst inschrijvingen en in de wachtzaal.
 • Was na het gebruik van het toilet uw handen.
Lees meer

Activiteit

24 maart

Instructie voor familie

Vanaf 2 juni zal mits de nodige voorzorgsmaatregelen een minimale bezoekregeling (volgens de opgelegde richtlijnen van de overheid) mogelijk zijn binnen ons revalidatieziekenhuis en woonzorgcentrum.

Wij vragen om onderstaande richtlijnen strikt na te leven:

 • Bezoek zal voorlopig 1 maal per week mogelijk zijn , voor een half uur op vastgestelde dagen.
 • Het gaat om één bezoeker en dit dient steeds dezelfde bezoeker te zijn
 • Geen bezoekers < 18 jaar
 • Bezoekers mogen de 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen COVID gerelateerde klachten hebben gehad en ondertekenen een Informed Consent waarin ze dit op eer verklaren
 • De afdelingsarts beslist of bezoek al dan niet wordt toegelaten bij patiënten waar er twijfel heerst of bezoek op een veilige manier kan.
 • Patiënten met cognitieve beperkingen die de voorzorgsmaatregelen mogelijk niet zullen volgen, kunnen geen bezoek ontvangen
 • Bezoek is mogelijk OP AFSPRAAK in de namiddag tussen 14u00 en 18u00 (rekening houdend met de therapie uren van de patiënten in het revalidatieziekenhuis)
 • Bezoeker draagt verplicht een mondmasker en voorziet deze zelf
 • Elkaar aanraken is NIET toegelaten
 • Er kan NIETS afgegeven worden aan de patiënt/bewoner op het moment van bezoek (hier gelden nog steeds dezelfde afspraken als voorheen : waspaketten, bloemen , … worden afgegeven aan de medewerker ter hoogte van de ingang)
 • Uiteraard wordt geen bezoek toegestaan bij een patiënt of bewoner die COVID gerelateerde symptomen heeft en/of in isolatie verblijft.

De bezoekers worden tijdens de  week van 26 mei  gecontacteerd vanuit het ziekenhuis of WZC om mede te delen wanneer een eerste bezoek kan plaatsvinden.

Verdere afspraken naar dag en uur worden opgemaakt en bevestigd met/door de revacoach (of vervanger) voor het revalidatieziekenhuis en door de verpleegkundige coördinator van het woonzorgcentrum.

WIJ KUNNEN GEEN VERSE VOEDINGSMIDDELEN AANVAARDEN (conform haccp wetgeving)

Ondanks wij begrijpen dat familie/vrienden van onze patiënten/bewoners uit bezorgdheid verse voedingswaren afgeven aan de deur van onze organisatie moeten wij helaas melden dat dergelijke voedingsmiddelen niet worden aanvaard. Wij zijn immers verplicht om alle aangeleverde goederen 24 uur in isolatie te plaatsen vooraleer deze te laten openen door de patiënt/bewoner.  Dank bij voorbaat om hiermee rekening te houden.

Instructies voor de familie in kader van wassen van kledij van patiënten en bewoners

 • de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
 • wassen op een zo hoog mogelijk programma (bij voorkeur 60°),
 • de was bij voorkeur in de droogkast drogen,
 • de propere was opbergen in een propere plastiek zak, en vervolgens in een tweede propere zak verpakken,
 • de plastiek zakken van het vuile linnen niet hergebruiken,
 • pas steeds handhygiëne toe.
Lees meer

Openingsuren

Bezoekuren zijn dagelijks van 17u00 tot 21u00

Voor private kamers van 10u00 tot 21u00

Iedere bezoeker wordt vriendelijk verzocht om ten laatste om 21u00 het ziekenhuis te verlaten.

De deuren worden gesloten om 21u45.

Parkeergelegenheid naast het gebouw (reglement)

Imbo
Zeedijk 286-288
8400 Oostende