Multidisciplinaire revalidatie bij polytrauma

Na een recent polytrauma (meervoudige letsels aan het bewegingssysteem) kunt u in het BZIO terecht voor locomotorische revalidatie. Eén revalidatiearts begeleidt u doorheen de volledige behandeling. Zo kunt u rekenen op een vast aanspreekpunt en verloopt de overdracht naar andere disciplines altijd vlot.

De behandeling

Elke patiënt met een polytrauma is uniek. Daarom is elke revalidatie dat ook. We stellen het programma op in functie van uw doeleinden, wensen en noden. Bij uw behandeling kunt u terecht bij:  

Individueel zorgprogramma

We zorgen ervoor dat uw partner en familie betrokken worden bij het revalidatieproces na een polytrauma. Als u dat wenst, nodigen we familie uit op teamvergaderingen. Ook maken we graag tijd vrij voor huisbezoek en meeloopdagen met de familie. Zo werken we samen aan uw terugkeer naar het dagelijkse leven, familiaal en professioneel.