Revalidatie na een prothese (heupprothese, knieprothese…)

Als u een prothese nodig hebt, is een revalidatie noodzakelijk. Zo leert u onder professionele begeleiding om uw dagelijkse activiteiten te hervatten, en zo mobiel mogelijk te worden. Het BZIO biedt een multidisciplinaire revalidatie voor patiënten met een:

  • Heupprothese
  • Knieprothese
  • Schouderprothese
  • Elleboogprothese
  • Enkelprothese

Meer dan 30 kinesitherapeuten

Bij de revalidatie na een knie-, schouder- of heupprothese wordt u begeleid door een uitgebreid team van kinesisten, elk met hun eigen specialiteiten en ervaring. Eén revalidatiearts begeleidt u bij de volledige behandeling en staat in voor een vlotte overdracht naar andere disciplines. Zo kunt u tijdens de behandeling ook rekenen op verpleegkundigen, ergotherapeuten, sociaal assistenten en psychologen.

Professionele en sociale re-integratie

De revalidatie na een knie-, schouder- of heupprothese beoogt een terugkeer naar uw dagelijkse activiteiten. Het BZIO begeleidt u zowel bij arbeidsre-integratie als bij socio-familiale opvang. Uw partner en familie zijn welkom op teamvergaderingen en meeloopdagen. Zo kijken we samen hoe we uw thuisomgeving optimaal kunnen aanpassen aan specifieke behoeften.