Nek- en rugrevalidatie met het David Back Concept

Patiënten met wervelzuilaandoeningen kunnen terecht in het David Centrum. Dat is een eenheid voor intensieve nek- en rugrevalidatie. Het revalidatieprogramma is gebaseerd op een zeer specifieke oefentherapie met speciaal ontworpen toestellen.

Rug- en nekschool

Het David Concept is een uniek en sterk wetenschappelijk ondersteund concept voor de nek- en rugrevalidatie van patiënten:

  • Met recidiverende opstoten van lage rugpijn of nekpijn ten gevolge van discusslijtage
  • Met discushernia (al dan niet na chirurgie)
  • Na fusie of discusprothesechirurgie
  • Na whiphlashtrauma

Behandeling

Een normale nek- of rugrevalidatie bestaat uit 36 sessies. Elke sessie duurt minstens 2 uur. Na een voorafgaand onderzoek bij een van de artsen van het revalidatiecentrum en een screeningsonderzoek wordt beslist of u in aanmerking komt om het programma te volgen. In functie van de eindresultaten kan voorzien worden in een nabehandelingsprogramma.

Mits een beperkte eigen bijdrage wordt de nek- of rugrevalidatie terugbetaald door de mutualiteit. In bepaalde gevallen kan het Fonds van beroepsziekten ook de kosten vergoeden.