Revalidatie bij ALS

Het BZIO biedt gespecialiseerde zorg aan mensen die de diagnose ALS of Amytrofe Lateraalsclerorse kregen, of bij wie recent een functionele achteruitgang is opgetreden.

De revalidatie is erop gericht om de gevolgen maximaal te beperken door

  • de spierkracht op peil te houden
  • de beweeglijkheid van de gewrichten te behouden
  • de ademhaling en de voedingstoestand te ondersteunen
  • of een oplossing te bieden voor de beperkingen en een maximale zelfredzaamheid en levenskwaliteit te waarborgen.

Om een vlotte terugkeer naar de thuisomgeving te garanderen, wordt uw omgeving altijd betrokken bij het revalidatieproces.

Terug naar huis

Voor elke patiënt met ALS werkt ons team revalidatie op maat uit. We houden rekening met individuele wensen, en streven samen met u naar een optimale zelfredzaamheid. Bij het BZIO is er ruimte voor overleg met uw partner en familie. Zo zorgen we ervoor dat uw thuisomgeving aangepast wordt aan uw behoeften.

Gespecialiseerd zorgteam

Voor de revalidatie bij ALS is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Naast revalidatieartsen kunt u rekenen op een professioneel team van verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, sociaal assistenten en psychologen. Zo helpen we u om secundaire problemen te voorkomen, beperkingen te minimaliseren en om te gaan met de gevolgen van ALS.