Revalidatie na CVA of ander NAH

In het BZIO brengt een multidisciplinair team alle behandelexpertise samen voor patiënten met een CVA of ander NAH (niet-aangeboren hersenletsel). De revalidatie is gericht op mensen:

  • met een beroerte 
  • met een bloeding na een ongeval

Er wordt altijd een socio-familiale en professionele re-integratie beoogd.

Infosessie NAH - telkens laatste dinsdag van de maand / 16u00 – 18u00 / vergaderzaal op tweede verdieping.

Multidisciplinaire revalidatie op maat

Elk voorschrift voor revalidatie bij NAH wordt opgemaakt in functie van de specifieke behoeften van de patiënt. Een vaste kinesist begeleidt u bij de volledige behandeling, zodat de overdracht naar andere disciplines optimaal verloopt. Het zorgteam bestaat uit:

  • Verpleegkundigen
  • Kinesitherapeuten en ergotherapeuten
  • Sociaal assistenten en psychologen
  • Logopedisten
  • Bandagisten
  • Rolstoelverstrekkers

Terugkeer naar uw thuisomgeving

Indien nodig omvat de revalidatie na een CVA of bij NAH ook neurocognitieve revalidatie en slikrevalidatieTijdens de behandeling maken we tijd vrij voor huisbezoeken en teamvergaderingen met de familie. Zo kunnen we de thuisomgeving optimaliseren aan individuele noden en zorgen we samen voor een soepele terugkeer naar de thuis- en werkomgeving.