Revalidatie bij dwarslaesie en para- of tetraplegie

Het BZIO biedt multidisciplinaire revalidatie voor patiënten met verworven ruggenmergletsel na een trombose, bloeding of ongeval. Ook polyneuropathie (een zenuwontsteking) zoals Guillain-Barré of Critical Illness Polyneuropathie kunnen aan de basis liggen van dwarslaesie en para- of tetraplegie.

Multidisciplinaire aanpak

Bij de opname in het ziekenhuis werken we met het hele zorgteam samen een zorgprogramma uit op maat van de wensen en behoeften van de patiënt. De revalidatie bij dwarslaesie en para- of tetraplegie uit:

  • Kinesitherapie
  • Ergotherapie
  • Logopedie
  • Psychologische begeleiding

Afhankelijk van de specifieke noden, krijgt u ook begeleiding van een orthopedisch bandagist en rolstoelverstrekker. Ook slikrevalidatie en neurocognitieve revalidatie kunnen deel uit maken van de behandeling.

Aangepaste thuisomgeving

De revalidatie bij dwarslaesie en para- of tetraplegie is gericht op een vlotte re-integratie in het dagelijkse leven. Bij een blijvende handicap bekijken we samen met de familie welke aanpassingen nodig zijn.