Revalidatie bij Parkinson

Het BZIO biedt gespecialiseerde zorg aan mensen die de diagnose Parkinson kregen, of bij wie recent een functionele achteruitgang is opgetreden. De revalidatie is erop gericht om de symptomen maximaal onder controle te houden. Om een vlotte terugkeer naar de thuisomgeving te garanderen, wordt uw omgeving altijd betrokken bij het revalidatieproces.

Terug naar huis

Voor elke patiënt met Parkinson werkt ons team revalidatie op maat uit. We houden rekening met individuele wensen, en streven samen met u naar een optimale zelfredzaamheid. Bij het BZIO is er ruimte voor overleg met uw partner en familie. Zo zorgen we ervoor dat uw thuisomgeving aangepast wordt aan uw behoeften.

Gespecialiseerd zorgteam

Voor de revalidatie bij Parkinson is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Naast revalidatieartsen kunt u rekenen op een professioneel team van verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal assistenten en psychologen. Zo helpen we u omgaan met de diagnose Parkinson.