Revalidatie bij polyneuropathie

Het BZIO biedt gespecialiseerde zorg aan mensen die de diagnose polyneuropathie of zenuwonsteking kregen, of bij wie recent een functionele achteruitgang is opgetreden.

De revalidatie is erop gericht om :

  • de globale spierkracht te verbeteren
  • de gewrichtsstijfheid te voorkomen
  • waardoor de symptomatologie wordt geminimaliseerd of maximaal onder controle wordt gehouden
  • de zelfredzaamheid en de levenskwaliteit wordt verhoogd

Om een vlotte terugkeer naar de thuisomgeving te garanderen, wordt uw omgeving altijd betrokken bij het revalidatieproces.

Terug naar huis

Voor elke patiënt met polyneuropathie werkt ons team revalidatie-op-maat uit. We houden rekening met individuele wensen, en streven samen met u naar een optimale zelfredzaamheid. Bij het BZIO is er ruimte voor overleg met uw partner en familie. Zo zorgen we ervoor dat uw thuisomgeving aangepast wordt aan uw behoeften.

Gespecialiseerd zorgteam

Voor de revalidatie bij polyneuropathie is een multidisciplinaire aanpak onontbeerlijk. Naast revalidatieartsen kunt u rekenen op een professioneel team van verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociaal assistenten en psychologen. Zo helpen we u omgaan met de gevolgen van polyneuropathie en deze te verhelpen