Revalidatiecentrum voor logopedie in Oostende

In het revalidatiecentrum IMBO te Oostende kunnen patiënten met aandoeningen aan het zenuwstelsel terecht voor logopedie. Een team van 5 logopedisten staat in voor preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en slikken.

Logopedische behandeling

Logopedie heeft tot doel stoornissen in de spraak, de taal en/of het slikken te behandelen bij personen met trombose, hersenbloeding, trauma, ziekte van Parkinson, ALS, MS,... Ons revalidatiecentrum IMBO te Oostende beschikt daarvoor over specifieke onderzoeksinstrumenten en aangepast therapiemateriaal. Naast de eigenlijke behandeling geven we ook adviezen en informatie voor de patiënt en zijn omgeving.

De logopedische problematieken die hier aan bod komen zijn:

  • Dysarthrie
  • Stemstoornissen
  • Spraakapraxie
  • Aangezichtsverlamming
  • Afasie
  • Cognitieve communicatiestoornissen (problemen naar logische verhaalopbouw, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, woordvlotheid, …)
  • Dysfagie

Interdisciplinaire aanpak

In het revalidatiecentrum IMBO maakt logopedie meestal deel uit van een interdisciplinaire aanpak (in combinatie met kiné, ergo, psycho en dieet). Bij geïsoleerde problematieken kan monodisciplinaire behandeling (enkel logopedie) voorzien worden.

Logopedie wordt aangeboden zowel voor gehospitaliseerde als voor ambulante patiënten

contactpersonen Dr P. De Neve en Dr I. Bru

MEDISCH SECRETARIAAT

zeedijk 286 - 288

8400      Oostende

Tel: +32 (0)59 55 92 13

email: medsec@bzio.be