Prothesisten

In overleg met het behandelteam voor een door de revalidatie-arts op te maken aanvraag en voorschrift gericht aan de medische adviseur voor de maatname en aflevering van prothesen bij amputaties (RIZIV tussenkomst voorzien volgens de geldende normen)