Verpleegkunde

In het ziekenhuis werken gespecialiseerde verpleegkundigen in de locomotorische- en neurologische revalidatie. Deze verpleegkundigen voeren op basis van een hedendaags patiëntgericht verpleegmodel de verschillende verpleegkundige activiteiten uit.

Naast de verpleeg technische activiteiten zijn de voornaamste opdrachten van de verpleging:

  • continueren van de multidisciplinaire aanpak van de revalidatie
  • zelfzorg van de patiënt stimuleren
  • er over waken dat de door de therapeuten aangeleerde revalidatietechnieken op een correcte en efficiënte wijze worden uitgevoerd op de verpleegafdeling
  • de activiteiten van het dagelijks leven (ADL) optimaliseren

Contact
Verpleegafdeling revalidatie 2 - 059 55 92 22
Verpleegafdeling revalidatie 3 - 059 55 92 23
Verpleegafdeling revalidatie 4 & 5 - 059 55 92 40