Revalidatie

In het revalidatieziekenhuis IMBO kunnen alle patiënten terecht met recente aandoeningen aan het zenuwstelsel of bewegingsstelsel. Een deskundig team staat in voor een eigentijdse en menselijke revalidatie.

IMBO: Revalidatieziekenhuis in Oostende

Terugkeer naar de thuisomgeving

Elke therapie in het revalidatieziekenhuis beoogt een belangrijke verbetering van uw functionele toestand en zo een terugkeer naar de thuisomgeving. Een toename van de zelfredzaamheid en van het psychologische welzijn zijn dan ook de belangrijke pijlers van de behandeling.

Interdisciplinaire revalidatie

In het revalidatieziekenhuis kunt u rekenen op een team van 30 kinesitherapeuten, gespecialiseerd in hun eigen domein en met hun eigen ervaring. Naast kinesitherapie beschikt het IMBO onder meer over aparte afdelingen voor logopedie, protheses, psychologie en diëtetiek. Ook radiologie behoort tot onze specialisaties.

Eén aanspreekpunt

Na een verkennend gesprek krijgt u als patiënt bij de opname in het revalidatieziekenhuis één vaste arts toegewezen. Die zal u begeleiden doorheen de hele therapie. Zo kan uw behandeling op elk moment geëvalueerd of bijgestuurd worden en verloopt de overdracht naar andere disciplines optimaal.