Klinische paden

Het BZIO is sedert 2003 lid van het Netwerk Klinische paden van het Centrum voor ziekenhuis en verplegingswetenschap van de Katholieke Universiteit Leuven.

Door het werken met klinische paden garandeert het BZIO u:

 • een patiëntgerichte zorgverlening
 • een  eigentijdse verantwoorde zorgverlening
 • een op wetenschap gebaseerde zorgverlening.
 • optimale afstemming (taakafspraken) en onderlinge samenwerking tussen de verschillende teamleden

In het BZIO zijn volgende klinische paden ingevoerd:

 • totale knieprothese
 • totale heupprothese
 • schouderpathologie
 • amputatie onderste lidmaat
 • nah: niet aangeboren hersenaandoeningen
 • chronische rugklachten
 • ruggenmergletsel
 • oncologie
 • move to improve
 • parkinson
 • diabetes
 • transmurale zorg