Locomotorische revalidatie

Patiënten met sportletsels of andere aandoeningen aan het bewegingsstelsel kunnen in het BZIO terecht voor locomotorische revalidatie. Meer dan 30 kinesisten, elk met hun eigen specialisatie en ervaring, brengen alle behandelexpertise bijeen voor de revalidatie na een prothese of (poly)trauma.

Locomotorische revalidatie

Aandoeningen 

Locomotorische revalidatie bieden we onder meer bij:

Ook voor multidisciplinaire oncologische revalidatie kunt u terecht in het IMBO. Met psychologische assistentie en fysieke oefeningen zorgen we ervoor dat u zich weer goed voelt in uw lichaam.

Revalidatie op maat

In het BZIO staat de patiënt altijd centraal. Elk voorschrift voor locomotorische revalidatie wordt dan ook opgemaakt in functie van de specifieke behoeften van de patiënt. Een gespecialiseerd team van kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen en sociaal assistenten staat in voor de behandeling. Tijdens de revalidatie maken we bovendien tijd voor meeloopdagen met de familiedagen en huisbezoeken, en nodigen we de familie uit op teamvergaderingen. Zo werken we samen aan een socio-familiale en professionele re-integratie.

Hebt u nog vragen over de locomotorische revalidatie? Neem dan contact op.