Transmuraal zorgpad

Elk ontslag uit het ziekenhuis vraagt een individuele begeleiding en een aangepast plan. Om de terugkeer naar de thuissituatie in goede banen te leiden, heeft het IMBO een transmuraal zorgpad ontwikkeld. 

Transmuraal zorgpad

Zorgpad op maat

Bij de opmaak van een zorgenplan houden we niet alleen rekening met de sociale situatie en het inkomen van de patiënt, maar ook met zijn persoonlijkheid en gewoontes. De thuissituatie wordt aangepast en benodigde hulpmiddelen worden zo vroeg mogelijk aangevraagd. Uiteraard wordt ook de omgeving van de patiënt nauw betrokken bij het plan.

Zorgafstemming

Communicatie en overleg liggen aan de basis van een geslaagd ontslag. Alle zorgpartners, zowel professionele als niet-professionele hulpverleners, bespreken samen de zorgcontinuïteit en de zorgafstemming. Daarbij staat de patiënt uiteraard steeds centraal.

Continu proces

Het transmurale zorgpad stopt niet bij zorgafstemming. Veranderingen in de zorg- en thuissituatie worden nauwkeurig opgevolgd door de zorgbemiddelaar. Zo kan het zorgenplan dankzij voortdurende herevaluatie worden bijgestuurd of stopgezet.

Wilt u meer weten over het transmuraal zorgpad van het revalidatiecentrum IMBO? Bekijk dan onze folder. 

Transmuraal zorgpad voor professionelen (1.16Mb)