Ambulante therapie

In BZIO kan je terecht voor ambulante revalidatie in mono- of multidisciplinaire therapie.

Bij de ambulante behandeling verblijft de revalidant thuis en volgt hij of zij overdag in het revalidatieziekenhuis IMBO of op de campus Koninklijke Villa zijn of haar behandelplan op vooraf bepaalde therapie-uren.

Wilt u na een heelkundige ingreep snel herstellen en weer op krachten komen? Dan kunt u in de Koninklijke Villa terecht voor ambulante revalidatie. De focus op ontspanning, gezondheid en rust draagt bij aan een optimale genezing. Heeft u kinesitherapie of ergotherapie nodig? Ook dat kan bij ons ambulant.

Het gezondheidscentrum is niet alleen een zorghotel en herstelverblijf maar ook een revalidatiecentrum. Zorgprogramma’s zoals de oncologische revalidatie bevorderen het herstel na een ziekte of ingreep, onder de deskundige begeleiding van een gespecialiseerd medisch en paramedisch team.

Oncologische revalidatie

Patiënten worden ingeschakeld in een multidisciplinair revalidatieprogramma bestaande uit kinesitherapie, ergotherapie, psychosociale begeleiding en opvolging door revalidatiearts, cardioloog, diëtist en psycholoog, met als doel het bekomen van een zo’n groot mogelijke zelfredzaamheid om familiale, sociale en professionele re-integratie mogelijk te maken.

 

Aanvraag ambulante therapie

Neem contact op met het medisch secretariaat van het BZIO:

059/559 213
medsec@bzio.be