VAPH

Moet u na uw revalidatie hulpmiddelen aanschaffen, of moet uw woning aangepast worden aan rolstoelgebruik? Dan kunt u bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een tegemoetkoming aanvragen. De sociale dienst van het BZIO helpt u daar graag bij. 

VAPH: tegemoetkoming voor personen met een handicap

Aanvraag VAPH

Je kan bij ons multidisciplinair team (MDT) terecht voor alle vragen aan  het  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( http://www.vaph.be ). Het VAPH  is een Vlaamse overheidsinstelling die ondersteuning biedt aan personen met een handicap. Die handicap kan lichamelijk, zintuiglijk, mentaal of cognitief zijn. De beperkingen die eruit voortvloeien moeten langdurig en ernstig zijn, en invloed hebben op de sociale integratie.

De wetgeving van het VAPH is complex en uitgebreid. Om dit te duiden, geven we elke eerste dinsdag van de maand hierover een infosessie.  Informatie en inschrijven kan u via sociale dienst (059/559.200 socialedienst@bzio.be) of coördinator VAPH (hulpmiddelen@bzio.be).

Infosessie VAPH - telkens eerste dinsdag van de maand / 16u00 – 17u00 / vergaderzaal op tweede verdieping.

Het team van het BZIO begeleidt enkel volwassenen.  Wij volgen zowel vragen voor begeleiding of opvang (Zorg) en  hulpmiddelen (IMB of Individuele Materiële Bijstand) op.  Het is het belangrijk om samen te kijken of het BZIO het best geplaatst is om de procedure te starten.  Eventueel zal het team u doorverwijzen.

Wie komt in aanmerking voor steun door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)?

In het kader van het bekomen van steun via het VAPH wordt handicap als volgt gedefinieerd:

Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen functiestoornissen aan mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en persoonlijke en externe factoren.”

Personen met een handicap die jonger zijn dan 65 jaar en een wettig en werkelijk verblijf in Vlaanderen hebben, kunnen in aanmerking komen voor steun vanuit het VAPH. Het is belangrijk om te weten dat het VAPH een residuaire bevoegdheid heeft: het verleent geen tegemoetkoming voor zaken die behoren tot de bevoegdheid van een andere overheidsdienst.

Hoe verloopt de procedure voor aanvraag van steun? (In het kort)

Bij de inschrijving kijken we naar de medische en psychosociale situatie van de persoon met een handicap. Medische info moet altijd gestaafd worden met verslaggeving. Het kan zijn dat we u vragen om een verslag op te vragen bij uw specialist. We trachten een antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Is de handicap ernstig en langdurig?
  • In welke mate vormt de handicap een beperking bij het wonen, werken, vrije tijd…?
  • Welke ondersteuning is er precies nodig?

Het opmaken van een dossier is een samenwerking tussen het team en de persoon met een beperking.  Nadien wordt het dossier overgemaakt aan het provinciaal kantoor die het ter beoordeling voorlegt aan de Provinciale Evaluatiecommissie (PEC). Die beslist of de persoon met een (vermoeden van) handicap al dan niet recht op ondersteuning heeft. Het verslag is gratis. Een MDT mag geen vergoeding vragen of aanvaarden voor het verslag.

Meer detail over hoe u ondersteuning van het VAPH kan aanvragen vindt u terug op de website van het VAPH: http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/8952272-Ondersteuning+aanvragen.html.